Pic

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Bursa Entegre Enerji tesisimizde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi gerçekleştirildi.

Pic

A.T.Y Üretimi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan GFB belgemizde mu¨saade edilen atıklar, analiz raporlarına göre yapılan değerlendirme sonrasında uygun olan atıkların ATY hazırlama tesisimize kabulu¨ yapılmaktadır.

Pic

Sıvı Atık Ön İşleme

Sıvı, çamurumsu ve sıvı katı karışık halde bulunan tehlikeli atıklar prosese alınmadan önce seperasyon, nötralizasyon gibi işlemlere tabi tutularak işlem tamamlanmaktadır.

Pic

Atık Ara Depolama

ATY tesisimizde kullanım imkanı olmayıp Endüstri tesislerinde oluşan özellikle düşük miktarlardaki atıklar uygun ambalajlı ve lisanslı taşıma araçlarıyla tesislerden alınarak fabrikamızdaki ara depolama alanında gerekli sevkiyat miktarı oluşuncaya kadar depolanmaktadır.